TAKLIMAT KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini | 3 Julai 2019

Tempat Aktiviti:
PI Taman Ilham

Tujuan :
• Tujuan program ini diadakan adalah untuk mendedahkan kepada pelajar Giatmara tentang ciri-ciri keselamatan penggunaan internet dan media sosial, dan berkenaan dengan bahaya buli siber

Kelebihan Aktiviti :
• Kelebihan program ini adalah pelajar akan lebih memahami tentang ciri-ciri keselamatan penggunaan internet dan media sosial, dan lebih peka tentang bahaya buli siber

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :