KUIZ KAHOOT DAN MINI EXPLORACE ICT

Aktiviti terkini |17 Januari 2020

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Taman Ilham

Tujuan :
• Program bulanan yang diadakan untuk ahli pusat internet. Kuiz kahoot mengnai KDB dan juga mini explorace mengenai ICT

Kelebihan Aktiviti :
• Pertambahan ilmu mengnai teknologi computer dan juga selingan mengani KLik dengan Bijak

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :