MINGGU SAINS NEGARA (MSN) 2021

Aktiviti terkini | 1-7 April 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Taman Ilham

Tujuan :
• Meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan STI dalam kehidupan seharian.
• Menarik minat dan meningkatkan bilangan pelajar yang memilih jurusan STEM selaras dengan agenda STEM Negara.
• Menghargai dan mengiktiraf sumbangan dan kejayaan dalam bidang sains.

Kelebihan Aktiviti :
• Negara mempunyai modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran selari dengan keperluan negara menjelang 2050.
• Penglibatan menyeluruh semua pihak seperti pihak guru, pelajar, ibu bapa, pertubuhan bukan kerajaan dan industri dapat meningkatkan kesedaran dan minat terhadap kepentingan STI.
• Program MSN dilengkapkan dengan video bengkel, seminar, kuiz dan aktiviti interaktif.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :