KELAS ONLINE ICT : ADOBE PHOTOSHOP SIRI 1 SECARA LANGSUNG DARI FACEBOOK PAGE PUSAT INTERNET TAMAN ILHAM

Aktiviti terkini | 16 Januari 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Taman Ilham

Tujuan :
• Untuk mendedahkan pelajar dan orang ramai bahawa software photoshop adalah suatu program editing gambar yang dipergunakan untuk membuat, mengolah dan menghasilkan suatu gambar (image) digital dengan cara teknik dan meng-efek, supaya gambar berbeza dari gambar original dan berkualiti tinggi berbanding aplikasi di telefon pintar.
• Dengan Adobe Photoshop pelajar dapat mereka berbagai macam bentuk ilustrasi secara tepat seperti : tabloid, cover buku, brosur dan lain-lain.

Kelebihan Aktiviti :
• Mengenal lingkungan kerja Adobe Photoshop.
• Mampu menggunakan tools utama yang ada di Photoshop.
• Dapat melakukan seleksi terhadap objek dalam toolbox sekaligus mentransformasikan objek.
• Dapat melakukan pengeditan gambar atau objek dengan kemudahan yang ada pada toolbox.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :