“BENGKEL MALAYSIA ICT VOLUNTEER ONLINE (MIVO): SUKARELAWAN UNTUK SEMUA 2021”

Aktiviti terkini | 12 Jun 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Taman Ilham

Tujuan :
• Malaysia ICT Volunteer (MIV) merupakan satu platform yang bertujuan untuk memperkasakan warga Malaysia untuk menjadi warga digital pintar.
• MIV ialah satu platform Sukarelawan ICT yang menyasarkan untuk mengelolakan Sukarelawan ICT sebagai sumber yang boleh membantu pelbagai komuniti di kawasan –kawasan yang telah dikenal pasti di dalam penggunaan dan pembangunan ICT di dalam komuniti.
• MIV menggalakkan warga digital dan media literasi untuk menyertai secara berkesan, beretika dan dengan bertanggungjawab serta mendorong permintaan untuk komunikasi dan perkhidmatan multimedia.

Kelebihan Aktiviti :
• Peluang yang baik untuk sukarelawan yang tidak mempunyai pengalaman kerja untuk mempunyai pengalaman dan pengalaman belajar yang baik.
• Menambah nilai sukarelawan dalam resume mereka untuk peluang pekerjaan yang berpotensi.
• Meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai masalah yang dihadapi oleh perniagaan tempatan.
• Memupuk hubungan yang lebih erat antara penduduk tempatan / masyarakat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :